Radan har sedan mitten av 80-talet utvecklat CAD/CAM system för plåtbearbetning. Idag är de världsledande inom området och har utvecklat ett fullt integrerat system med 2D CAD, 3D CAD, CAM för stansmaskiner, CAM för laserskärmaskiner, nestning och off-line programmering av kantpressar. De senaste tillskotten i produktprogrammet är mjukvara för offerthantering och produktionsövervakning.

Radquote är ett offert system för plåtbranschen som gör att du snabbt och enkelt skapar offerter för plåtdetaljer. Det ger er en fullständig fördelning av kostnaderna och låter er ändra på varje kostnadsställe för att ge dig den flexibilitet du behöver när du förhandlar. Flexibel rapportering ger er möjlighet att skicka professionella offerter och göra interna rapporter för analys. Kundhantering och påminnelser hjälper dig att spåra aktiva offerter och registrera framgångsgrader.

WORKPLAN är ett intelligent projekthanteringssystem som kombinerar försäljning och produktion, samt styr och övervakar olika produktionsprocesser, i en och samma databas. WORKPLAN blir stommen i ett tillverkande företag, genom att sammankoppla all data. Man får en helhetsbild, som gör det möjligt att förbättra produktionsprocessen. Man får överblick av exempelvis, maskinbeläggning, CMMS (datoriserat underhållssystem), CAM övervakning, produktionsflöde och spårbarhet av detaljer i produktionen.

RADAN Designer utgör en viktig del av vår CAD/CAM lösning som förbereder delar för bockning, nestning och skärning. Denna ultimata CAD lösning modellerar, reparerar, modifierar och färdigställer geometrier för produktion.

Radpunch är utvecklat för att kunna programmera stansmaskiner på ett optimalt sätt. Maskinerna kan vara ”standalone” eller utrustade med någon typ av automatiseringsutrustning.

Radprofile är utvecklat för att programmera laserskärmaskiner på ett optimalt sätt. Programmet använder laserns skärparametrar och laserbana placeras med automatik på detaljen. Radprofile tänker även på att placera ”Lead-in” och ”Lead out” på hål och konturer så att inte laserhuvudet rör sig över skurna hål, samt att minska värmeutvecklingen på plåten.”True Shape” Nestningen har på senare tid utvecklats mycket, allt för att utnyttja plåten så mycket som möjligt. Nestingen i Radprofile fördelar även detaljer med olika material och tjocklek till rätt sorts formatplåt. På så sätt placerat inte detaljer av misstag ut på fel plåtsort.

Radcombi är utvecklat för kombimaskiner stans/laser och har allt som finns i Radpunch och Radprofile.

Radan 3D skapar snabbt och enkelt kompletta 3D detaljer i plåt. Ritningarna kan snabbt bredas ut med rätt bockavdrag. Med ett ”klick” är detaljen klar för maskinprogrammering.

Radbend skapar färdiga program med bocksimulering till kantpressar. Programmet väljer bästa verktygsuppsättningen utifrån detaljen, utför en bocksimulering för att kontrollera så att inte verktyg och material krockar. Radbend genererar färdigt maskinprogram inklusive en utförlig ”Setup” för att underlätta vid riggning och körning.

Radm-ax är utvecklat för att programmera skärning eller svetsning av detaljer i 5-axliga maskiner. En detalj kan direkt öppnas (de flesta solid format) i Radm-ax, som automatiskt analyserar detaljen, skapar en komplett fixtur, lägger på laser/svets bana och utför en 5-axlig simulering medkollisionstest. Radm-ax har färdiga postprocessorer till de flesta maskiner på marknaden.

Radtube programmerar snabbt och effektivt rörlasermaskiner. Detaljer kan direkt öppnas eller snabbt konstrueras i Radtube och beredas med laserbana. Detaljer kan även ”nestas” efter varandra för att utnyttja maskinen och materialet på bästa sätt. Det färdiga programmet kan simuleras med kontroller innan det körs i maskinen.

Radan katalog

Support med Teamviewer